Работим с НЗОК
Назад до Специалисти

Д-р Ален Петров д.м.

Образование и обучение:

 - 1995 г. - основно – СОУ “ Максим Горки “ гр. Стара Загора

 - 2000 г. - средно – Техникум по ветеринарна медицина “ Иван П. Павлов”

 - 2006 г. - висше – медицина – Тракийски университет – Стара загора

 - 2014 г. – Специалност по хирургия

 - 2017 г. - Придобита ОНС „Доктор“ по Обща хирургия

 Член на Българския лекарски съюз

 Член на българското хирургическо дружество

 Организационни умения и компетенции:

 - Курс по абдоминална ехография – 2008г, МФ, Тракийски университет

 - Курс по конвенционална и интраоперативна ехография – 2013 г. гр Варна

 - Педагогически курс за допълнителна квалификация – Педагогически   факултет при Тракийски                  Университет Стара Загора – 2013г

 - Курс „Основи на лапароскопската хирургия” – 2017 г., ВМА  МБАЛ – София

 - Курс „Ехография на млечни жлези“ – 2018г. СБАЛО – София

 - Курс „Лапароскопска хирургия при хернии на предна коремна стена и даграгмални хернии“ –                     2018 ВМА  МБАЛ – София

   Трудов стаж:

 - от май 2018г. работи в "HBO Medical Support Center"
 - 2017г. – Главен асистент по хирургия към катедра „Хирургия, неврохирургия и урология“ на Медицински факултет, Тракийски Университет – Стара Загора

 - 2014 г.  – лекар към Хирургична клиника на УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович“ – АД – Стара Загора

 - 2014г. Асистент по хирургия към катедра „Хирургия, неврохирургия и урология“ на Медицински факултет, Тракийски Университет – Стара Загора

 - 2010 г – 2013 г. – лекар – ординатор към СПО на УМБАЛ – ЕАД гр. Ст. Загорa

 - 2010 – 2011г. – лекар – ординатор в хирургично отделение на МБАЛ „Ниамед”

 - 2007 – 2010 г.  - Лекар – ординатор в хирургично отделение на МБАЛ – Чирпан

 - 2006 – 2007 г. - Медицински представител на Нобел фарма

 - 2005 – 2006 г. - Медицински представител на Чайкафарма-АД.

 - 2003 – 2005 г. - Рекламен агент във фирма “ Клокуърк “ ООД

 - 2003 – 2005 г. - Студент – санитар в КАСИМ към МБАЛ – ЕАД гр. Стара Загора и в ЦСМП – гр. Стара Загора

loading...