Назад до Специалисти

Д-р Павел Атанасов

Специалист съдова хирургия

Професионални интереси: Минималноинвазивни "безкръвни", "ендоваскуларни"  оперативни процедури на артериална и венозна система.
Конвенционална реконструктивна артериална реконструкция - "байпас" операции с имплантиране на синтетични и автовенозни трансплантации.
Венозна реконструктивна хирургия.Заболявания на лимфната система-първичен и вторичен лимфедем.Осигуряване венозни достъпи за хрониодиализа.и химиотерапия.Лечение на хронични трудно зарастващи рани.

Професионална насоченост:

Амбулаторни дейности:
* Ултразвукова диагностика на съдови заболявания, аномалии и синдроми - Доплерсонграфия, 2D и 3D, Дуплекс сонография на артериална и венозна периферна и екстракраниална система.

* Лечение на хронични, трудно зарастващи рани – оперативни рани, атонични венозни, компресионни и диабетични улкуси.

* Склеротерапия на варикозни и ретикуларни вени.

Лечебни и диагностични дейности в стационарни клинични условия:

* Конвенционална реконструктивна артериална реконструкция - "байпас" операции с имплантиране на синтетични и автовенозни трансплантации. * Съдово- възстановителни операции при аневризми (разширения) на абдоминалната аорта, нейните главни клонове и периферните съдове. * Минимално инвазивни "безкръвни","ендоваскуларни" оперативни процедури на артериална и венозна система:
* Имплантиране на стентове и ендографтове при артериални реконструкции на каротидни и периферни съдове, на венозни реконструкции.
 * Съдова микрохирургия - планова и спешна (усложнения при инвазивни кардиологични интервенции, при травматични ампутации на крайници или части от тях - реимплантационна микросъдова хирургия). * Венозна реконструктивна хирургия - оперативно лечение на Хроничната венозна болест и Посттромбозния синдром -минималноинвазивно (* Ендо Венозна Лазерна Аблация (ЕВЛА) на варикозни вени., ендоскопско прекъсване на перфорантни вени) и класически конвенционални съдово- хирургични мероприятия.
* Осигуряване на съдов достъп за хемодиализа - артерио-венозни фистули (АВФ), * Имплантация на временни (Селдингер) и постоянни (Пермкат) катетри за хемодиализа.
* Имплантация на съдови протези за хемодиализа.*Имплантация на венозни достъпи (Централни венозни катетри) и  (Порт а кат ) за химиотерапия. Съвременни медикаментозни подходи за лечение.

Запази час онлайн сега
loading...