Работим с НЗОК
Назад до Специалисти

Доц.Д-р Георги Минков д.м.

Доц. Георги Минков е заместник-директор на УМБАЛ "Професор д-р Стоян Киркович".

 • 2004г. е приет да учи медицина в Медицински Факултет на Тракийски Университет, Стара Загора.
 • след завършване на висшото си образование с отличие, започва работа в Хирургично отделение при МБАЛ"Проф. д-р Стоян Киркович"АД гр. Стара Загора. 
 • 2011г. е зачислен като редовен докторант към Катедра "Хирургия, Неврохирургия, Урология" на Медицински Факултет при Тракийски Университет.
 • 2014г. печели конкурс за асистент към катедра "Хирургия, Неврохирургия, Урология" и е назначен на работа към клиника по Хирургически болести при УМБАЛ "Проф. д-р Стоян Киркович"АД.
 • 2015г. защитава дисертация на тема Оценка на прогностичните индекси определящи терапевтичното поведение при пациенти с остър панкреатит" и придобива ОНС Доктор по Обща хирургия.
 • 2017г. е отличен с приза на БЛС млад лекар на годината "Ти си нашето бъдеще".
 • 2018г. е хабилитиран като "главен асистент" към катедра "Хирургически болести и анестезиология" при Медицински Факултет на Тракийски Университет гр. Стара Загора.

Интересите на д-р Минков са в областта на клиничната онкология и комплексното поведение при изграждането на терапевтичен подход в спешната хирургия. 

 • 2013-2017г. - преминава Курс по конвенционална и интраоперативна ехография във Варна.
 • 2013г. - преминал Педагогически курс за допълнителна квалификация в педагогически факултет при Тракийски Университет Стара Загора.
 • 2014г. - Курс по колоректална хирургия- 6th International Colorectal Course "Colorectal Games" June 2014 athens Greece.
 • 2014г. - Курс по чернодробна хирургия-Advanced Course on the Management of Colorectal Liver metastases 2014 Bordeaux France- ESSO
 • 2017г. - преминал Курс по лапароскопска хирургия във ВМА МБАЛ -София.
 • 2017г. - преминал Курс по здравен мениджмънт за ръководители на лечебни заведения във ВМА МБАЛ- София.

Д-р Минков, д.м. е член на БЛС, Европейското дружество по панкреатология (European pancreatic club) и Европейското дружество по хирургична онкология (European Society of Surgisal Oncology). 

Работи към екипа на Клиника по Хирургически болести на УМБАЛ "Проф. д-р Стоян Киркович"АД гр. Стара Загора.

В "HBO Medical Support Center" работи от 01.05.2018г.

 

Запази час онлайн сега
loading...